Skype Emoticons

Ако искате да впечатлите хората, с които чатите на помощ ви идват следните комбинации: http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img83.imageshack.us/img83/5430/1mv0.gif (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h) (h)(flag:mk)(h)(h)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h)(flag:mk) (flag:mk)(h)(flag:mk)(flag:mk) (h)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(h) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(h)(flag:mk)(h)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(h)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk)(flag:mk) (flag:mk)(flag:mk) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img383.imageshack.us/img383/7088/2ov1.gif (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (h)(flag:ge)(h)(flag:ge)(h) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img423.imageshack.us/img423/1909/3fi2.th.gif (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)8)8)8)8)8)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)8)8)8)8) (cash)8)(cash)(cash)8)8)8)8) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)8)8)(skype)(skype) (skype)(skype)8)(e)(e)(e)(e)(e)8)8) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)8)8)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)8)(e)(e) (e)(e)(e)(e)8)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) 8)8)(skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)8)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)8)8)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)8)8) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype)8) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)8)8)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)8)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)8)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)8)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)8)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)8)8)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash) (cash)8)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)8)8) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)8) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)8)8)8)8)8)8)8) 8)8)8)8)8)8)8)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e) 8)8)(cash)(cash)(cash) (cash)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)8)8)8)8)8) 8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)(cash)(cash)(cash) (cash)8)8)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)8)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)8)8)(cash) (cash)(cash) (cash)8)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)(e)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)8) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)8)8)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)8)(e)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)8) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)8) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash) (cash)(cash)(cash)8)(e) (e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)8) (skype)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)8)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) 8)8)(e)(e)(e)(e)(e)(e) (e)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype)(skype) (skype)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)8)8)(e)(e)(e)(e) (e)(e)8)(skype)(skype) (skype)(skype)(skype) (skype)8)8)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) 8)8)8)(e)(e)(e)(e)8) (skype)(skype)(skype) (skype)8)8)8)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)8)8)8) (e)(e)8)(skype)(skype) 8)8)8)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)8)8)8)8)8)8)8) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash) (cash) (cash)8)8)8) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash) (cash)(cash)(cash)(cash) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img365.imageshack.us/img365/7530/4sx4.gif (F)(F)(F)(F)(F)(F) (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F) (F)(F)(F):*:*:*(F):* :*:*(F)(F)(F) (F):*:*(h)(h):*:*:* (h)(h):*:*(F) :*:*(h)(h)(h)(h):* (h)(h)(h)(h):*:* :*:*(h)(h)(h)(h) (h)(h)(h)(h)(h):*:* (F):*:*(h)(h)(h) (h)(h)(h)(h):*:*(F) (F)(F):*:*(h)(h) (h)(h)(h):*:*(F)(F) (F)(F)(F):*:*(h) (h)(h):*:*(F)(F)(F) (F)(inlove)(F)(F) :*:*(h):*:*(F)(F)(inlove)(F) (F)(inlove)(F)(F) (F):*:*:*(F)(F)(F)(inlove)(F) (F)(inlove)(inlove) (inlove)(F)(F):*(F)(F) (inlove)(inlove)(inlove)(F) (F)(F)(F)(F)(F)(F) (F)(F)(F)(F)(F)(F)(F) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img419.imageshack.us/img419/1954/5wx0.gif (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h) (h)(flag:ge)(h)(h)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h)(flag:ge) (flag:ge)(h)(flag:ge)(flag:ge) (h)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(h) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(h)(flag:ge)(h)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(h)(flag:ge)(flag:ge) (flag:ge)(flag:ge)(flag:ge)(flag:ge) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img439.imageshack.us/img439/6955/6fo5.gif (music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(h)(F)(h)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F):*(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(h)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(F)(music) (music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music)(music) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img439.imageshack.us/img439/6983/7py9.gif :):):):):):):):):):):):) :):):):)(skype):):)(skype):):):):) :):):):)(skype):):)(skype):):):):) :@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@:@ :):):@:):):):):):):@:):) :):):):@:@:):):@:@:):):) :):):):):):@:@:):):):):) :):):):):):):):):):):):) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img423.imageshack.us/img423/5612/8nv0.gif (pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(inlove)(inlove)(pi)(inlove)(inlove)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(inlove):*:*:*:*:*(inlove)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(inlove):*:*:*:*:*(inlove)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(inlove):*:*(h):*:*(inlove)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(inlove):*:*:*(inlove)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(inlove):*:*:*(inlove)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(pi)(inlove):*(inlove)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(inlove)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi) (pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi)(pi) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif http://img295.imageshack.us/img295/6512/9xg7.gif (drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(drunk)(mooning)(mooning)(drunk)(mooning)(mooning)(drunk)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(finger)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(mooning)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(headbang)(mooning)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(drunk)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(mooning)(drunk)(drunk)(drunk) (drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk)(drunk) http://img386.imageshack.us/img386/7806/1xi3.gif Източник: Skype Journal